اطلاعیه جشنواره بازیهای بومی و محلی و مسابقه شتر دوانی

  زمان : جمعه 17 آذر ماه ساعت 8 صبح مکان : شهرستان خوسف- بخش ماژان- دق اکبر آباد