خوسف؛ دیار گل‌های نرگس

شهر خوسف در 36 كيلومتري غرب بيرجند و در حاشيه كوير لوت قرار گرفته است. اين شهر در َ38 و ْ53 طول شرقي و َ46 و ْ32 عرض شمالي و ارتفاع 1290 متری از سطح دريا قرار دارد. شهرستان خوسف از شمال به شهرستان سرایان و بیرجند، از جنوب به نهبندان و استان…