نام انگلیسی :  Ark protected area نام فارسی :  منطقه حفاظت شده آرک و کرنگ منطقه حفاظت شده آرک و کرنگ با وسعت ساحت 23,571 هكتار در استان خراسان جنوبی واقع است. این منطقه كه در 80 کیلومتری جنوب غربى بیرجند واقع شده است، یكى از نواحى جنگلى و زیبا…