آقای مزروعی- کارآفرین برتر سال 95

جناب آقای مزروعی مالک کارخانه دان و علوفه خوشینه کارخانه دان و علوفه خوشینه با زیربنای 6.885 متر مربع در شهرک صنعتی خوسف واقع شده است. این کارخانه در سال 1386 تأسیس و در سال 1395 با ظرفیت سالانه 64800 شروع بکار خود را آغاز کرد. فعالیت اص…